Monthly Archives: april 2014

You are browsing the site archives by month.
18  Nico WiderbergKlang			Litografi	nei		21 x 34

18 Nico Widerberg Klang Litografi nei 21 x 34

Saksliste

  • Valg av møteleder
  • Årsberetning
  • Årsregnskap
  • Budsjett 2014
  • Saker fremlagt av styret
  • Innkomne forslag
  • Valgkomiteens innstilling
  • Valg

Det  var  60 registrerte  medlemmer til stede og i tillegg var 70 prioriteringer sendt inn.

Generell informasjon
Foreningens leder Hanne Cappelen ønsket velkommen til årsmøtet i SAS Kunstforening Norge som også i år ble holdt i NKF’s lokaler i Drammensveien 43 i Oslo.

Hun informerte kort om situasjonen i SAS og outsorcing av bl a Customer Contact Center. Regler fra SAS Group Club om at Leder må være ansatt i selskapet – Hanne takket for seg som leder.

SAS Kunstforening Norge hadde pr. 31.desember 2013 – 301 medlemmer hvorav 56 var betalende familiemedlemmer. Medlemsantallet ble redusert med 35 i løpet av året. Nedgangen er en naturlig følge av nedbemanningen i selskapet den senere tid.

Det ble i 2013 kjøpt inn 30 kunstverk for utlodning på årsmøtet. Her er vinnerne: Vinnere

 

Valg av møteleder
Bjørn Vidar Nilsen ble valgt til møteleder.

Det ble godkjent at innkallingen til Årsmøtet hadde skjedd i henhold til vedtektene.

 

Årsberetning
Den fremlagte årsberetningen ble godkjent.

 

Årsrapport Innkjøpskomiteen 2013
Ingen innvendinger  og den ble godkjent av årsmøtet.

 

Årsrapport Arrangementskomiteen 2013
Ingen innvendinger og den ble godkjent av årsmøtet.

 

Årsregnskap 2013
Det fremlagte årsregnskap ble godkjent.

 

Budsjett 2014
Svein Elstad fremla budsjettet for 2014.  Det vil være en del usikkerhet knyttet til inntektssiden m.h.t. medlemskontingent grunnet nedbemanningen i selskapet.  I tillegg var tilskuddet fra SAS gjennom SAS Group Club for 2014 ikke klar på møtetidspunktet.

Kunstinnkjøp vil være 85% av kontingentinnbetalingene i.h.t. vedtektene.  En reduksjon i tildelingen fra SAS gjennom SAS Group Club vil kunne føre til økt egenbetaling for arrangement.

Budsjett for 2014 ble godkjent av årsmøtet med de anmerkningene som er nevnt over.

 

Saker fremlagt av styret
Forslag fra styret om uendret kontingent.

Fullverdig medlem  årskontingent yrkesaktive i SAS   kr 400 ,- (trekkes i lønnstrekk 2 ganger i året)

Familiemedlem årskontinget; kr 530 , – (kan delta på arrangementer – Ansatt + familiemedlem 400 kr + 130 kr)

Familiemedlem fullverdig; kr 800 , – (kan delta på arrangementer + trekning av kunstverk på årsmøte – Ansatt + familiemedlem  400 kr + 400 kr)

Godkjent av årsmøtet.

 

Innkomne forslag / saker
Det forelå ingen innkomne forslag.

Valgkomiteens innstilling til styret og valgkomitè

Styre:

Leder: Bjørn Vidar Nilsen, OSLLO-A                   Ny, for 1 år
Kasserer: Svein Elstad                                               Ikke på valg (1 år)
Sekretær: Hanne E Cappelen                                   Ny, for 2 år
Styremedlem: Odd-Einar Vikra. OSLHZ             Ny, for 2 år
Styremedlem: Marianne Skjølberg                      Ikke på valg (1 år)
Styremedlem: Ellen Døvle                                       ikke på valg (1 år)
Styremedlem: Christian Kamhaug                       Gjenvalg 2 år
Varamedlem: Kari Guillen, OSLOK-C                  Gjenvalg, 1 år
Revisor: Gerd Aalborg Aas, STOUN-B                 Gjenvalg, 1 år

 

Valgkomitè :
Lise Cook, OSLHQ – Gjenvalg 1 år
Wenche Skeisvoll, OSLHQ – Gjenvalg 1 år
Elin Schnitler – ny, for 1 år

Alle ble godkjent valgt av årsmøtet.

 

Kunstneriske innslag – del 1
Odd Johansen fra Art Consult holdt et meget interessant foredrag om flere forskjellige kunstnere og deres litt særegenheter og andre spennende kunstner-historier. Han fortalte ivrig om hvordan «livet som kunsthandler» kan arte seg. Meget fengende – og flere ytret ønske om å høre mer fra Odd Johansen.

 

Kunstneriske innslag – del 2
SAS Koret hadde satt sammen et flott repertoar og sang vakkert for oss nede i kjellerstuen. Med en ny dirigent som var meget god – hun sang til og med en solo!

 

Trekning
Det ble en lettere servering av ost/kjeks /vin og vann.  Deretter ble det avholdt trekning av 30 kunstverk.

 

1814

Reis 200 år tilbake i tid og få en opplevelse av hvordan stemningen var i huset under de 6 viktige ukene i norsk historie.
1814 handler ikke bare om nasjonalt opprør og stormaktspolitikk, men om mennesker og deres personlige engasjement og offer.
Hvordan opplevde Grunnlovens far, Falsen, disse begivenhetene og hvordan var kokkas hverdag i kjøkkenet i kjelleren?
Omvisningen varer vel 45 minutter.
Sted: Eidsvollsbygningen
Tid: Lørdag 5. April kl 1430. Vi møtes 15 minutter før omvisningen starter utenfor hovedbygningen.
Grunnet stor pågang starter omvisningen presis!
Pris: Omvisningen koster 50 kr for medlemmer og 100 kr for ikke-medlemmer
Kontant betaling før omvisningen.
Påmelding: Bindende påmelding innen 31. Mars til arrangement@sas.no eller på mobil 45425907 til Tone Ravndal
Max antall pr. gruppe: 25 deltakere. Derfor gjelder prinsippet ”Først til mølla …. ”.