Monthly Archives: mai 2017

You are browsing the site archives by month.

SAS Kunstforening inviterer til omvisning tirsdag 6. juni kl 1400

Opplev Edvard Munch gjennom Karl Ove Knausgårds øyne.

Knausgård kuraterer sommerens utstilling med flere malerier, grafiske trykk og skulpturer som aldri før har vært utstilt. Utstillingen fremstår som en reise fra det lyse og harmoniske gjennom det mørke og kaotiske – tilbake til en kontrollerbar virkelighet.

Les mer om utstillingen
Bindende påmelding på e-post snarest og innen torsdag 1. juni

Påmeldte som ikke melder frafall senest en dag før må likevel betale.
Betaling direkte til museet ved oppmøte kr. 60.- per person.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
SAS Kunstforening

v/arrangement

 

Årsmøte ble avviklet 8. februar 2017kl 18–21 i Norsk Kabinforenings lokaler, Drammensveien 43, 0271 Oslo.

Til stede var 65 medlemmer og 60 medlemmer hadde levert fullmakt, totalt 125 stemmeberettigede.

Dagsorden

1. Valg av møteleder
Som møteleder ble Odd-Einar Vikra enstemmig valgt.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.

3. Årsberetning 2016
Årsmøtet tok årsberetning fra styret og arrangements-og innkjøpskomite til etterretning.

4. Årsregnskap 2016
Årsmøtet tok årsregnskapet til etterretning.

5. Budsjett 2017
Budsjettet framlagt av styret ble enstemmig godkjent.

6. Saker framlagt av styret
Styret foreslår uendret kontingent for 2017, og forslaget ble enstemmig godkjent.

7. Innkomne forslag
Det var ikke innkommet forslag fra medlemmene.

8. Valg
På vegne av valgkomiteen, la Bjørn Vidar Nilsen fram forslaget fra komiteen:

Styret:
 – LederJette Dagestad/Odd-Einar Vikra (Ny, for 1 år)
– KassererSvein A. Elstad (Gjenvalg, for 2 år)
– StyremedlemChristian Haanæs (Ny, for 2 år)
– StyremedlemMarianne Skjølberg (Gjenvalg, for 2 år)
– StyremedlemChristian F. Kamhaug (Gjenvalg, for 2 år)
– VaramedlemKari Guillen (Gjenvalg, for 1 år)

Årsmøtet godkjente forslaget enstemmig.

Styret foreslo gjenvalg av valgkomiteen og revisorfor 1 år, noe årsmøtet vedtok enstemmig.

Revisor: Gerd Aalborg Aas

Valgkomiteen:
– Lise Cook
– Elin Schnitler
– Bjørn VidarNilsen

9. Avslutning
Leder for SAS Kunstforening, Bjørn Vidar Nilsen, takket hele styret, innkjøpskomiteen og arrangementskomiteen for hyggelig samarbeid gjennom mange år.

10. Trekning av kunstverk
Vi viser til vedlagte liste med vinnere av kunstverk innkjøpt i 2016.
Last ned listen her

2 6 8 10

Dette er en opplevelse av de sjeldne – stadig oppdatert med nye historier!

Hva er de mystiske skyggene som beveger seg langs veggene i den gamle restauranten? Hvorfra kommer det uhyggelige skriket som kan høres på Akershus festning?

Bli med på denne historiske og skumle vandringen, som vil ta deg med fra i dag og tusen år tilbake i tid – hør de sanne, spennende og grøssende historiene! Flere av våre deltagere kan fortelle om «merkelige» og skremmende opplevelser på spøkelsesvandringen, så ikke bli overrasket hvis også DU opplever noe uforklarlig…Dette blir en kveld du sent vil glemme! Hvis du tør!

Oppmøtested: Christiania Torv – mellom Kafe Celsius og Brasserie Handsken tirsdag 23.mai kl 1800.

Varighet: Ca. 2 timer.

Prisen er kr 150 for denne hårreisende opplevelsen.

Påmeldingsfrist er 18.mai.

Din innbetaling via VIPPS eller til konto nummer 7877 08 28316 er bekreftelse på at du har fått plass.