Velkommen til årsmøte for SAS Kunstforening Norge onsdag 14.februar 2018 kl.18.00    

Sted: Norsk Kabinforenings lokaler, Drammensveien 43, 0271 Oslo

Dagsorden

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Årsberetning fra styret og komiteer
  4. Årsregnskap 2017
  5. Budsjett 2018
  6. Saker framlagt av styret
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Avslutning

Etter det formelle årsmøtet vil vi få et kunstnerisk innslag. Etter en kort pause blir det lett servering før trekningen av årets innkjøpte kunstverk.                                                                                                                                                                                                                   

Forutsetningen for å være med i trekningen av innkjøpte kunstverk er at du enten er til stede eller har levert fullmakt/prioriteringsliste.

Fullmakt og prioriteringsliste blir tilsendt 2 uker før årsmøtet og må være mottatt innen 14.februar kl. 1200 til post@saskunst.no eller send det med et annet medlem som skal delta på årsmøtet. Hvis du leverer fullmakt på årsmøtedagen, må vi ha den i hende før møtet kl. 18.00.

Saker framlagt av styret

Styret foreslår uendret kontingent for 2018 dvs. kr. 200 pr. halvår for hovedmedlemmer.

Innkomne forslag

Forslag fra medlemmene må være mottatt av styret senest 3 uker før Årsmøtet. Eventuelle forslag sendes til post@saskunst.no.

Utstilling av kunstverk

Alle kunstverk blir utstilt i Norsk Kabinforenings lokaler før årsmøtet onsdag 14.februar fra kl. 15.00 – 18.00, Årsmøtet starter kl. 18.00.

I tillegg blir fotografier av kunstverkene publisert på her og Facebook – SAS Kunstforening Norge før årsmøtet.

Vi ønsker alle vel møtt!

Comments are closed.

Post Navigation