Velkommen til årsmøte for SAS Kunstforening Norge onsdag 8. februar 2017 kl. 18.00

Sted: Norsk Kabinforenings lokaler, Drammensveien 43, 0271 Oslo

Dagsorden:

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Årsberetning fra styret og komiteer
  4. Årsregnskap 2016
  5. Budsjett 2017
  6. Saker framlagt av styret
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Avslutning

Etter det formelle årsmøtet vil vi få et kunstnerisk innslag. Etter en kort pause, starter trekningen av årets innkjøpte kunstverk. Lett servering.

Fullmakt
Forutsetningen for å være med i trekningen av innkjøpte kunstverk er at du enten er til stede eller har levert fullmakt/prioriteringsliste.

Fullmakt og prioriteringsliste blir tilsendt 2 uker før årsmøtet og må være mottatt innen 8. februar kl. 12.00 til post@saskunst.no eller send det med et annet medlem som skal delta på årsmøtet. Hvis du leverer fullmakt på årsmøtedagen, må vi ha den i hende før møtet starter kl. 18.00.

Saker framlagt av styret
Styret foreslår uendret kontingent for 2017, dvs. kr 200 pr. halvår for hovedmedlemmer.

Innkomne forslag
Forslag fra medlemmene å være mottatt av styret seneste 3 uker før Årsmøtet.

Utstilling av kunstverk
Alle kunstverk blir utstilt i Norsk Kabinforenings lokaler før årsmøtet onsdag 8. februar fra kl. 15.00 – 18.00. Årsmøtet starter kl. 18.00.

Alle verkene kan også ses her

Comments are closed.

Post Navigation