Årsmøte i SAS Kunstforening Norge 2019

Velkommen til årsmøte for SAS Kunstforening Norge tirsdag 12.februar 2019 kl.18.00
Sted: Norsk Kabinforenings lokaler, Drammensveien 43, 0271 Oslo

Dagsorden

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsberetning fra styret og komiteer
4. Årsregnskap 2018
5. Budsjett 2019
6. Saker framlagt av styret
7. Innkomne forslag
8. Valg
9. Avslutning


Etter det formelle årsmøtet vil vi få et kunstnerisk innslag. Etter en kort pause blir det lett servering før trekningen av årets innkjøpte kunstverk.
Fullmakt
Forutsetningen for å være med i trekningen av innkjøpte kunstverk er at du enten er til stede eller har levert fullmakt/prioriteringsliste.
Fullmakt og prioriteringsliste blir tilsendt 2 uker før årsmøtet og må være mottatt innen 12.februar kl. 1200 til post@saskunst.no eller send det med et annet medlem som skal delta på årsmøtet. Hvis du leverer fullmakt på årsmøtedagen, må vi ha den i hende før møtet kl. 18.00.

Saker framlagt av styret

Styret foreslår uendret kontingent for 2019 dvs. kr. 200 pr. halvår for hovedmedlemmer.
Innkomne forslag
Forslag fra medlemmene må være mottatt av styret senest 3 uker før Årsmøtet. Eventuelle forslag sendes til post@saskunst.no.

Utstilling av kunstverk

Alle kunstverk blir utstilt i Norsk Kabinforenings lokaler før årsmøtet tirsdag 12.februar fra kl. 15.00 – 18.00, Årsmøtet starter kl. 18.00.
I tillegg blir fotografier av kunstverkene publisert på www.saskunst.no og Facebook – SAS Kunstforening Norge ca 2 uker før årsmøtet.
Vi ønsker alle vel møtt!

Alle dokumenter og fullmaksskjema vil bli linket til denne siden når de er klare, likeså oversikten over kunstverk til trekning på årsmøtet.

Comments are closed.

Post Navigation