Referat fra årsmøtet tirsdag 5. mars 2013  kl 18:00

NKF`s lokaler, Drammensveien  43, Oslo 

Saksliste

§  Valg av møteleder
§  Årsberetning
§  Årsregnskap
§  Budsjett 2013
§  Saker fremlagt av styret
§  Innkomne forslag
§  Valgkomiteens innstilling
§  Valg

 

Det  var  75 registrerte  medlemmer til stede og i tillegg var 103 prioriteringer sendt inn.

 

Generell informasjon
Foreningens leder Hanne Cappelen ønsket velkommen til årsmøtet i SAS Kunstforening Norge som også i år ble holdt i NKF’s lokaler i Drammensveien 43 i Oslo. 

SAS Kunstforening Norge hadde pr. 31.desember 2012 336 medlemmer hvorav 65 var betalende familiemedlemmer. Medlemsantallet ble redusert med 15 i løpet av året. Nedgangen er en naturlig følge av nedbemanningen i selskapet den senere tid.

Det ble i 2012 kjøpt inn 29 kunstverk for utlodning på årsmøtet.

 

Valg av møteleder
Bjørn Vidar Nilsen ble valgt til møteleder. Det ble deretter godkjent at innkallingen til Årsmøtet hadde skjedd i henhold til vedtektene.

Årsberetning
Den fremlagte årsberetningen ble godkjent.

 Årsrapport Innkjøpskomiteen 2012
Ingen innvendinger  og den ble godkjent av årsmøtet. 

Årsrapport Arrangementskomiteen 2012
Ingen innvendinger og den ble godkjent av årsmøtet.

Årsregnskap
Det fremlagte årsregnskap som viste et overskudd på kr 56,18 ble godkjent.

Budsjett
Svein Elstad fremla budsjettet for 2013.  Det vil være en del usikkerhet knyttet til inntektssiden m.h.t. medlemskontingent grunnet nedbemanningen i selskapet.  I tillegg var tilskuddet fra SAS gjennom SAS Group Club for 2013 ikke klar på møtetidspunktet.  En representant fra Styret i SAS Group Club som var til stede på møtet kunne imidlertid informere om at det ikke blir noen automatisk tildeling, men at midler kan søkes separat basert på konkrete aktiviteter.

Kunstinnkjøp vil være 85% av kontingentinnbetalingene i.h.t. vedtektene.  En reduksjon i tildelingen fra SAS gjennom SAS Group Club vil kunne føre til økt egenbetaling for arrangement.

Budsjett for 2013 ble godkjent av årsmøtet med de anmerkningene som er nevnt over.

Saker fremlagt av styret
Forslag fra styret om uendret kontingent.
Fullverdig medlem  årskontingent yrkesaktive i SAS   kr 400 ,- ( trekkes i lønnstrekk 2 ganger i året )
Familiemedlem årskontinget  kr  530 , – kan delta på arrangementer ( Ansatt + familiemedlem 400 kr + 130 kr )
Familiemedlem fullverdig   kr 800 , – Ansatt + familiemedlem  400 kr + 400 kr. Kan delta på arrangementer + trekning av kunstverk på årsmøte

Godkjent av årsmøtet.

Innkomne forslag / saker
Det forelå ingen innkomne forslag.

 Valgkomiteens innstilling til styret og valgkomitè

 Styre:          

Leder Hanne Cappelen, OSLSK Gjenvalg, 1 år
Kasserer Svein Elstad Gjenvalg, 2 år
Sekretær Velges inntil videre ikke pga av SAS’ situasjon etter styrets ønske
Styremedlem Marianne Skjølberg Gjenvalg, 2 år
Styremedlem Ellen Døvle Gjenvalg, 2 år
Styremedlem Christian Kamhaug ikke på valg
Varamedlem Kari Guillen, OSLOK-G Gjenvalg, 1 år
Revisor Gerd Aalbog Aas, STONU-P Gjenvalg, 1 år

 

Valgkomitè :
Bjørn Vidar Nilsen   OSLLO-A    Gjenvalg- 1 år
Lise Cook  OSLHS  Gjenvalg 1 år
Wenche Skeisvoll   OSLHK   Gjenvalg 1 år 

Alle ble godkjent valgt av årsmøtet. 

Kunstnerisk innslag
Maj Britt Wenner fra Kunstverket Galleri holdt et meget interessant foredrag om gallerivirksomheten og ga tilhørerene en meget god forståelse av mange ulike teknikker som benyttes av kunstnerene.  Vi fikk et godt innblikk i hvor mye arbeid som ligger bak for eksempel en litografi eller et grafisk blad.

Trekning
Det ble en lettere servering av ost/kjeks /vin og vann.  Deretter ble det avholdt trekning av 29 kunstverk pluss ett bonusverk.

Last ned:
Referat (pdf-format)
Vinnere

Bilder fra årsmøtet

 

Comments are closed.

Post Navigation