Årsmøte i SAS Kunstforening Norge

Velkommen til årsmøte for SAS Kunstforening Norge torsdag 13.februar 2020 kl.18.00

Sted: Norsk Kabinforenings lokaler, Drammensveien 43, 0271 Oslo

 

Dagsorden

1. Valg av møteleder

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Årsberetning fra styret og komiteer

4. Årsregnskap 2019

5. Budsjett 2020

6. Saker framlagt av styret

7. Innkomne forslag

8. Valg

9. Avslutning

Etter det formelle årsmøtet blir det en lett servering før trekningen av årets innkjøpte kunstverk.

Fullmakt

Forutsetningen for å være med i trekningen av innkjøpte kunstverk er at du enten er til stede eller har levert fullmakt/prioriteringsliste.

 Fullmakt og prioriteringsliste blir tilsendt 2 uker før årsmøtet og må være mottatt innen 13.februar kl 12.00 til post@saskunst.no eller send det med et annet medlem  som skal delta på årsmøtet. Hvis du leverer fullmakt på årsmøtedagen, må vi ha den i hende før møtet kl.18.00.

Saker framlagt av styret

Styret foreslår uendret kontingent for 2020 dvs. kr. 200 pr. halvår for hovedmedlemmer.

Innkomne forslag

Forslag fra medlemmene må være mottatt av styret senest 3 uker før Årsmøtet. Eventuelle forslag sendes til post@saskunst.no.

Utstilling av kunstverk

Alle kunstverk blir utstilt i Norsk Kabinforenings lokaler før årsmøtet torsdag 13.februar fra kl.15.00. Årsmøtet starter kl. 18.00.

I tillegg blir fotografier av kunstverkene publisert på www.saskunst.no og Facebook – SAS

Kunstforening Norge ca 2 uker før årsmøtet.

Vi ønsker alle vel møtt!

Comments are closed.

Post Navigation