Referat fra årsmøtet tirsdag 5. mars 2013  kl 18:00

NKF`s lokaler, Drammensveien  43, Oslo 

Saksliste

§  Valg av møteleder
§  Årsberetning
§  Årsregnskap
§  Budsjett 2013
§  Saker fremlagt av styret
§  Innkomne forslag
§  Valgkomiteens innstilling
§  Valg

 

Det  var  75 registrerte  medlemmer til stede og i tillegg var 103 prioriteringer sendt inn.

 

Generell informasjon
Foreningens leder Hanne Cappelen ønsket velkommen til årsmøtet i SAS Kunstforening Norge som også i år ble holdt i NKF’s lokaler i Drammensveien 43 i Oslo. 

SAS Kunstforening Norge hadde pr. 31.desember 2012 336 medlemmer hvorav 65 var betalende familiemedlemmer. Medlemsantallet ble redusert med 15 i løpet av året. Nedgangen er en naturlig følge av nedbemanningen i selskapet den senere tid.

Det ble i 2012 kjøpt inn 29 kunstverk for utlodning på årsmøtet.

 

Valg av møteleder
Bjørn Vidar Nilsen ble valgt til møteleder. Det ble deretter godkjent at innkallingen til Årsmøtet hadde skjedd i henhold til vedtektene.

Årsberetning
Den fremlagte årsberetningen ble godkjent.

 Årsrapport Innkjøpskomiteen 2012
Ingen innvendinger  og den ble godkjent av årsmøtet. 

Årsrapport Arrangementskomiteen 2012
Ingen innvendinger og den ble godkjent av årsmøtet.

Årsregnskap
Det fremlagte årsregnskap som viste et overskudd på kr 56,18 ble godkjent.

Budsjett
Svein Elstad fremla budsjettet for 2013.  Det vil være en del usikkerhet knyttet til inntektssiden m.h.t. medlemskontingent grunnet nedbemanningen i selskapet.  I tillegg var tilskuddet fra SAS gjennom SAS Group Club for 2013 ikke klar på møtetidspunktet.  En representant fra Styret i SAS Group Club som var til stede på møtet kunne imidlertid informere om at det ikke blir noen automatisk tildeling, men at midler kan søkes separat basert på konkrete aktiviteter.

Kunstinnkjøp vil være 85% av kontingentinnbetalingene i.h.t. vedtektene.  En reduksjon i tildelingen fra SAS gjennom SAS Group Club vil kunne føre til økt egenbetaling for arrangement.

Budsjett for 2013 ble godkjent av årsmøtet med de anmerkningene som er nevnt over.

Saker fremlagt av styret
Forslag fra styret om uendret kontingent.
Fullverdig medlem  årskontingent yrkesaktive i SAS   kr 400 ,- ( trekkes i lønnstrekk 2 ganger i året )
Familiemedlem årskontinget  kr  530 , – kan delta på arrangementer ( Ansatt + familiemedlem 400 kr + 130 kr )
Familiemedlem fullverdig   kr 800 , – Ansatt + familiemedlem  400 kr + 400 kr. Kan delta på arrangementer + trekning av kunstverk på årsmøte

Godkjent av årsmøtet.

Innkomne forslag / saker
Det forelå ingen innkomne forslag.

 Valgkomiteens innstilling til styret og valgkomitè

 Styre:          

Leder Hanne Cappelen, OSLSK Gjenvalg, 1 år
Kasserer Svein Elstad Gjenvalg, 2 år
Sekretær Velges inntil videre ikke pga av SAS’ situasjon etter styrets ønske
Styremedlem Marianne Skjølberg Gjenvalg, 2 år
Styremedlem Ellen Døvle Gjenvalg, 2 år
Styremedlem Christian Kamhaug ikke på valg
Varamedlem Kari Guillen, OSLOK-G Gjenvalg, 1 år
Revisor Gerd Aalbog Aas, STONU-P Gjenvalg, 1 år

 

Valgkomitè :
Bjørn Vidar Nilsen   OSLLO-A    Gjenvalg- 1 år
Lise Cook  OSLHS  Gjenvalg 1 år
Wenche Skeisvoll   OSLHK   Gjenvalg 1 år 

Alle ble godkjent valgt av årsmøtet. 

Kunstnerisk innslag
Maj Britt Wenner fra Kunstverket Galleri holdt et meget interessant foredrag om gallerivirksomheten og ga tilhørerene en meget god forståelse av mange ulike teknikker som benyttes av kunstnerene.  Vi fikk et godt innblikk i hvor mye arbeid som ligger bak for eksempel en litografi eller et grafisk blad.

Trekning
Det ble en lettere servering av ost/kjeks /vin og vann.  Deretter ble det avholdt trekning av 29 kunstverk pluss ett bonusverk.

Last ned:
Referat (pdf-format)
Vinnere

Bilder fra årsmøtet

 

Her er bildene som ble loddet ut under årets årsmøte

Klikk på de små bildene for å se bildet i større format.

1

«Fram»
Runi Langum
Litografi
(62×100 cm)

uten ramme

Vunnet av:
Sven Boye, OSLKO-X

2


«Dans l’air du Sur II»
Patrick Jannin Oms
Etsning
(50×66 cm)

uten ramme

Vunnet av:
Erling Lampe

3

«Skyen»

Ørnulf Opdahl
Litografi
(26×45 cm)

uten ramme

Vunnet av:
Eva Tønnesen

4

Uten tittel

Magne Austad
Litografi
(40×50 cm)

uten ramme

Vunnet av:
Arnlaug Andersen

5


«Naturlig Lys II»

Terje Risberg
fotopolymer
(73×61 cm)

uten ramme

Vunnet av:
Pål Gisle Andersen, OSLKR

6

uten tittel

Inger Sitter
Litografi
(51×62 cm)

med ramme

Vunnet av:
Ole Kristian Sollie, OSLOK-A

7

«Liv Ullmann»

Lotte Konow Lund
Litografi
(79×61 cm)

med ramme

Vunnet av:
Kari Joachimsen, OSLFC-U

8

«Choco»

Inger Bruun
Litografi
(66×55 cm)

med ramme

Vunnet av:
Geir Lauritzen, OSLSK

9


uten tittel

Karl Hansen
Litografi
(73×80 cm)

med ramme

Vunnet av:
Rolf K. Rogde Thomassen

10

«Ansikt»

Sverre Koren  Bjertnes
Litografi
(46×61 cm)

med ramme

Vunnet av:
Morten Midtlien, OSLUS

11

«Life is a lonely buffalo»

Bjarne Melgaard
Koldnål
(52×58 cm)

med ramme

Vunnet av:
Randi Kjøs, OSLND

12

«Taking care of business»

Hilde Vemren
Litografi
(79×96 cm)

med ramme

Vunnet av:
Kari Storkaas

13

«Gartnere»
Rino Harveg
olje på lerret
(56×64 cm)

med ramme

Vunnet av:
Helle Andreasen, OSLKT

14

 

«Svaberg»
Ernst Ingm. Hjertstedt
olje på lerret

(39×45 cm)

med ramme

Vunnet av:
Erik Wahl

15

 

«Brun komposisjon»

Sverre Schyberg Olsen
olje på lerret
(40×30 cm)

med ramme

Vunnet av:
Anny Bergheim

16


Stillhetens kyst 16
Sigmund Olsvik
O.F. Serigrafi
(63×63 cm)

med ramme

Vunnet av:
Torolv Stangnes

17

«Høst»

Lasse Kvernebo
O.F.L
(50×59 cm)

med ramme

Vunnet av:
Birthe Wahl

18

 

«Landskap»

Trond Fladseth
Akvarell
(35,5×42,5 cm)

med ramme

Vunnet av:
Geir Arne Myrhaug

19

Håndr. m/iris

Ørnulf Bast
O.F.Seriegrafi
(72×73 cm)
med ramme

Vunnet av:
Inger Rønnow

20

«Hommage a P Cappelen»

Jens Johannessen
O.F.L
(66×74 cm)
med ramme

Vunnet av:
Margot Hovstad

21

Komposisjon

Eivind Kiberg
Akvarell
(76×58 cm)
uten ramme

Vunnet av:
Pia Pettersen, OSLOK-B

22


«Skjærgårdsbilde»

Carl Nesjar
Litografi
(64×45 cm)
uten ramme

Vunnet av:
Kari Guillen, OSLOK-C

23


«Brokker»

Jens Johanessen
EA Litografi
(64×76 cm)

uten ramme

Vunnet av:
Hanne Cappelen, OSLSK

24

uten tittel

Lasse Kvernebo
Silketrykk
(71×82 cm)

uten ramme

Vunnet av:
Kjersti Løfsgaard, OSLKW

25

uten tittel

Olga Stra
olje på lerret
(40×40 cm)

uten ramme

Vunnet av:
Rønnaug Ust

26

«Maremolos»

Ragnar O. Hauge
Kaligrafi

(71×56 cm)

uten ramme

Vunnet av:
Tine Simensen

27

«Relief-fat»

Ragnar O. Hauge
Stengods
(diameter 39 cm)

Vunnet av:
Turid Lie

28

Lysestaker

glass 3 stk
(49/49/33 cm høye)

Vunnet av:
Svein Elstad

29

Champagne/martiniglass

Kari Ulleberg
glass 6 stk

Vunnet av:
Eli Magnussen

 

 

To entusiastiske menn fra Presse- og kommunikasjonsavdelingen på Dansens Hus viste oss rundt i et arkitektonisk spennende bygg. Med sine utrolige omgivelser er foajéen verdt et besøk enten det er forestilling eller ikke. Vi fikk med oss danseforestillingen Viita, en magisk danseopplevelse som var en del av CODA-festivalen 2011.

Vi skulle gjerne sett  at det var flere som hadde fått med seg forestillingen. Dansens Hus kan anbefales!