Årsmøte ble avviklet 8. februar 2017kl 18–21 i Norsk Kabinforenings lokaler, Drammensveien 43, 0271 Oslo.

Til stede var 65 medlemmer og 60 medlemmer hadde levert fullmakt, totalt 125 stemmeberettigede.

Dagsorden

1. Valg av møteleder
Som møteleder ble Odd-Einar Vikra enstemmig valgt.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.

3. Årsberetning 2016
Årsmøtet tok årsberetning fra styret og arrangements-og innkjøpskomite til etterretning.

4. Årsregnskap 2016
Årsmøtet tok årsregnskapet til etterretning.

5. Budsjett 2017
Budsjettet framlagt av styret ble enstemmig godkjent.

6. Saker framlagt av styret
Styret foreslår uendret kontingent for 2017, og forslaget ble enstemmig godkjent.

7. Innkomne forslag
Det var ikke innkommet forslag fra medlemmene.

8. Valg
På vegne av valgkomiteen, la Bjørn Vidar Nilsen fram forslaget fra komiteen:

Styret:
 – LederJette Dagestad/Odd-Einar Vikra (Ny, for 1 år)
– KassererSvein A. Elstad (Gjenvalg, for 2 år)
– StyremedlemChristian Haanæs (Ny, for 2 år)
– StyremedlemMarianne Skjølberg (Gjenvalg, for 2 år)
– StyremedlemChristian F. Kamhaug (Gjenvalg, for 2 år)
– VaramedlemKari Guillen (Gjenvalg, for 1 år)

Årsmøtet godkjente forslaget enstemmig.

Styret foreslo gjenvalg av valgkomiteen og revisorfor 1 år, noe årsmøtet vedtok enstemmig.

Revisor: Gerd Aalborg Aas

Valgkomiteen:
– Lise Cook
– Elin Schnitler
– Bjørn VidarNilsen

9. Avslutning
Leder for SAS Kunstforening, Bjørn Vidar Nilsen, takket hele styret, innkjøpskomiteen og arrangementskomiteen for hyggelig samarbeid gjennom mange år.

10. Trekning av kunstverk
Vi viser til vedlagte liste med vinnere av kunstverk innkjøpt i 2016.
Last ned listen her

2 6 8 10

Comments are closed.

Post Navigation