Vi ønsker deg velkommen til årsmøte i Norsk Kabinforening’s lokaler i Drammensveien 43 tirsdag 16. februar 2015 kl 18.00.

Klikk her for å laste ned årsmøtepapirer

Se årets bilder her

Fullmakt
Forutsetningen for å være med i trekningen er at du enten selv er til stede, eller har levert fullmakt med pririteringsliste. Fullmakten kan sendes oss i en e-post til: post@saskunst.no og må være mottatt innen kl 12.00 samme dag som årsmøtet finner sted.

Fullmakten kan også sendes med et av medlemmene som er til stede og må være innlevert til styret før trekningen starter.

Kunstverk
Innkjøpt kunst vil bli utstilt i NKF’s lokaler i Drammensveien 43 i Oslo mandag 15. februar mellom kl 10.00 – 15.00 samt på årsmøtedagen fra kl 17.00. Som vanlig legger vi også ut foto av innkjøpene på våre nettsider her og her finner du også prioriteringsskjema/fullmakt. Vi sender ut melding pr. e-post og på Kunstforeningens Facebook-side når fotografiene ligger ute på nettsiden.

Bruk kollektivtransport til årsmøtet!
Vi oppfordrer alle til å bruke kollektivtransport til og fra årsmøtet. Trikk 13 til Skillebekk stopper rett utenfor bygningen.

saskunst16_2Valgkomiteens innstilling for valg til SAS Kunstforening Norge for 2016:

Leder: Bjørn Vidar Nilsen (Gjenvalg, for 1 år)
Kasserer: Svein A. Elstad (Ikke på valg)
Styremedlem: Odd-Einar Vikra (Gjenvalg, for 2 år)
Styremedlem: Marianne Skjølberg (Ikke på valg)
Styremedlem: Ellen Døvle (Ikke på valg)
Styremedlem: Christian H. F. Kamhaug (Ikke på valg)
Varamedlem: Kari Guillen (Gjenvalg, for 1 år)

Forslag til revisor:

Gerd Aalborg Aas (Gjenvalg, for 1 år)

 

Styret foreslår gjenvalg for alle i Valgkomiteen

Leder: Wenche Skeisvoll
Medlem: Lise Cook
Medlem: Elin Schnitler

Comments are closed.

Post Navigation